Etický kodex Herního klastru

Herní klastr je dobrovolný spolek založený za účelem podpory herního vývoje v regionu. Unikátním způsobem umožňuje setkávání a spolupráci lidí z různých oblastí herního vývoje (komerční sféra, vzdělávání, umění, technologie, úřady). Pro zdárné fungování Herního klastru mějme vždy na paměti tato doporučení:

Potkávejme se, mluvme napřímo, projekty dělejme poctivě, problémy jakéhokoli typu adresujme okamžitě, a hlavně spoluvytvářejme ekosystém herního vývoje.

  • Setkávejme se pokud možno osobně a veďme otevřenou diskuzi, která je vždy kvalitnější a hodnotnější než elektronická konverzace.
  • Konejme vždy v souladu s vytyčenými cíli klastru.
  • Každý přidejme ruku k dílu, aktivně vymýšlejme projekty a podílejme se na nich.
  • Informujme v dostatečné míře ostatní o svých aktivitách konaných pod hlavičkou klastru.
  • Při realizaci projektů klastru si nekonkurujme a vyhněme se vedlejším záměrům.
  • Mějme na paměti, že pokud není projekt v souladu s vytyčenými cíli klastru nebo jinak porušuje zásady spolku, může mu být odmítnuta záštita klastru (použití jména).
  • Zkusme problémům předcházet, a pokud vzniknou adresujme je bez prodlení.